Peachie_litsusine
/gyujin/ - criminal

/gyujin/ - criminal

Tác giả:

375 104

kim gyuvin yêu han yujin đến mức, hắn không cho phép bất cứ ai được làm tổn hại. ngay cả là chính bản thân em. 🍑 10k+ words cre ảnh: pinterest

/gyujin/ - school

/gyujin/ - school

Tác giả:

39971 5673

anh yêu em nhiều hơn nắng hạ. cre ảnh: pinterest

/gyujin/ - khi yujin đủ 18 tuổi

/gyujin/ - khi yujin đủ 18 tuổi

Tác giả:

1419 197

"khi yujin đủ 18 tuổi, anh nhất định sẽ về với yujin". 🍑 16k+ words cre ảnh: pinterest

/gyujin/ - to the moon

/gyujin/ - to the moon

Tác giả:

566 104

"hãy để ánh trăng soi rọi nơi đáy mắt, bất cứ khi nào anh cảm thấy nhớ em." 🍑 8k+ words cre ảnh: pinterest

/hyunlix/ - nắng trên gò má

/hyunlix/ - nắng trên gò má

Tác giả:

216 12

bởi vì với hyunjin, felix tựa như khởi nguồn của ánh dương cre ảnh: pinterest