Hynghien
[BH] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác | Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh

[BH] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác | Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh

Tác giả:

27733 2218

Tác phẩm: Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác Tác giả: Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Văn chương tích phân: 419,254,368 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Văn chương tiến độ: Còn tiếp Nội dung nhãn mác: Hào môn thế gia hệ thống livestream Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Phó Bình An ┃ vai phụ: Lạc Quỳnh Hoa ┃ cái khác: Livestream, hệ thống, Hoàng đế, ABO Raw: novelid=6010751 ⭐Đánh giá tác phẩm: Ngân bài đề cử (Bắt đầu: 20/5/2022)

[BH][Hoàn] Sau Khi Xuất Quan Có Thêm Cái Đạo Lữ | Vấn Tây Lai Ý

[BH][Hoàn] Sau Khi Xuất Quan Có Thêm Cái Đạo Lữ | Vấn Tây Lai Ý

Tác giả:

6797 249

Tác phẩm: Sau Khi Xuất Quan Có Thêm Cái Đạo Lữ Tác giả: Vấn Tây Lai Ý Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tiên hiệp Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Sở thuộc hệ liệt: Bách hợp hoàn tất Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 378341 chữ Tác phẩm tích phân: 165,667,296 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung tiên hiệp tu chân ngọt văn sảng văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lý Trì Doanh, Trạm Minh Chân ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=5951060 Published: 17/10/2022 - 07/01/2023

[BH][Hoàn] Xuyên thành tra A sau ta và nữ chủ O đều thật thơm | Khai Tiểu Sai

[BH][Hoàn] Xuyên thành tra A sau ta và nữ chủ O đều thật thơm | Khai Tiểu Sai

Tác giả:

6416 320

Tác phẩm: Xuyên thành tra A sau ta và nữ chủ O đều thật thơm Tác giả: Khai Tiểu Sai Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 888226 chữ Tác phẩm vinh dự: ⭐Kim bài đề cử Tác phẩm tích phân: 208,626,320 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung trời đất tác thành ngọt văn xuyên thư Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Tống Thần Khê ┃ nhân vật phụ: Nguyễn Đường ┃ cái khác: ABO Raw: novelid=6668887 @BN (Published: 02/09/2022 - 12/01/2023)

[BH][Hoàn] Một Lòng Tu Tiên Thẳng A Tổng Bị Nữ Thần Liêu | Quý Niên Tịch

[BH][Hoàn] Một Lòng Tu Tiên Thẳng A Tổng Bị Nữ Thần Liêu | Quý Niên Tịch

Tác giả:

7507 309

Tác phẩm: Một Lòng Tu Tiên Thẳng A Tổng Bị Nữ Thần Liêu Tác giả: Quý Niên Tịch Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 511899 chữ Tác phẩm vinh dự: Kim bài đề cử ⭐ Tác phẩm tích phân: 106,247,928 Nội dung nhãn mác: Niên hạ linh hồn chuyển đổi tình hữu độc chung tiên hiệp tu chân Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Yến Thanh, Hề Chiếu Uyển ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6450630 (Published: 09/01/2022 - 30/06/2022)

[BH][Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma | Nhân Gian Điềm Chanh

[BH][Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma | Nhân Gian Điềm Chanh

Tác giả:

25756 1123

Tác phẩm: Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma Tác giả: Nhân Gian Điềm Chanh Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 1000977 chữ Tác phẩm tích phân: 1,200,370,048 Nội dung nhãn mác: Cường cường tương ái tương sát xuyên thư Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Giang Thu Ngư ┃ nhân vật phụ: Lâm Kinh Vi ┃ cái khác: Raw: novelid=6169726 (Bắt đầu: 30/07/2022 - Kết thúc: 27/01/2023)

[BH][Hoàn] Thanh Lãnh Tiên Sư Nhập Ma | Kiều Tiên

[BH][Hoàn] Thanh Lãnh Tiên Sư Nhập Ma | Kiều Tiên

Tác giả:

7479 379

Tác phẩm: Thanh Lãnh Tiên Sư Nhập Ma [Xuyên thư] Tác giả: Kiều Tiên Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tiên hiệp Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 683191 chữ Tác phẩm tích phân: 73,141,368 Nội dung nhãn mác: Cận thủy lâu đài tiên hiệp tu chân xuyên thư dị văn truyền thuyết Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Ỷ Hồ, Thẩm Âm ┃ nhân vật phụ: Thẩm Nguyệt Hoa, Phong Linh Diên, Ngọc Ngưng Sanh, Thẩm Quân Lan ┃ cái khác: Đồng loại hình dự thu 《 liêu đến đại phản diện mẹ nàng 》 Raw: novelid=6826586 Published: 08/09/2022 - 12/01/2023

[BH][Hoàn] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy | Thực Lộc Khách

[BH][Hoàn] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy | Thực Lộc Khách

Tác giả:

31398 1654

Tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tiên hiệp Tác phẩm thị giác: Hỗ công Văn chương tích phân: 840,838,464 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Văn chương tiến độ: Hoàn tất Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung cận thủy lâu đài trời đất tác thành tiên hiệp tu chân Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết, Vân Thư Trần ┃ vai phụ: Nguyễn Minh Châu, Liễu Tầm Cần, Lâm Tầm Chân, Bạch Tô, Việt Trường Ca, Tiêu Hồng, Trần Liên Thanh, Phạm Âm, Lâm Thanh Nhai, Đường Già Diệp ┃ cái khác: Raw: novelid=6735731 (Bắt đầu: 04/04/2022 / Kết thúc: 10/01/2023)

[BH] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta | Nguyệt Tà Tinh Di

[BH] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta | Nguyệt Tà Tinh Di

Tác giả:

9067 515

Tác phẩm: Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta Tác giả: Nguyệt Tà Tinh Di Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Văn chương tích phân: 247,635,888 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Văn chương tiến độ: Còn tiếp Nội dung nhãn mác: Cường cường niên hạ ngọt văn hiện đại vô căn cứ Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Giang Như Luyện, Khanh Thiển ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6670144 (Bắt đầu: 02/08/2022 / Kết thúc: ...)

[BH][Hoàn] Trưởng Công Chúa Thiên Vị | Nhị Nguyệt Diện Bao

[BH][Hoàn] Trưởng Công Chúa Thiên Vị | Nhị Nguyệt Diện Bao

Tác giả:

3515 151

Tác phẩm: Trưởng Công Chúa Thiên Vị Tác giả: Nhị Nguyệt Diện Bao Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - cốt truyện Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 314839 chữ Tác phẩm vinh dự: ⭐ Kim bảng (Tác phẩm ưu tú) 2022 Tác phẩm tích phân: 187,090,896 Nội dung nhãn mác: Cường cường niên hạ cung đình hầu tước nữ giả nam trang Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Yến Cẩm, Phong Hàn Vũ ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác Raw: novelid=6476911 @BN (Published: 16/05/2022 - 01/08/2022)

[BH][Hoàn] Đương Phản Diện Trở Thành Nữ Chủ Hộ Thân Vật Trang Sức

[BH][Hoàn] Đương Phản Diện Trở Thành Nữ Chủ Hộ Thân Vật Trang Sức

Tác giả:

9293 436

Tác phẩm: Đương Phản Diện Trở Thành Nữ Chủ Hộ Thân Vật Trang Sức Tác giả: Quân Mệnh Tửu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 880081 chữ Tác phẩm tích phân: 137,044,048 Nội dung nhãn mác: Tiên hiệp tu chân trùng sinh ngọt văn xuyên thư Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Ân Nguyệt Chập / Giang Diễn ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Tiếp đương văn 《 ai không thèm xinh đẹp tỷ tỷ 》 cầu cất giữ Raw: novelid=4067768 Published: (01/05/2022 - 21/07/2022)