Budongshi
[song tính / thô tục] Thôi miên trúc mã diễm sự

[song tính / thô tục] Thôi miên trúc mã diễm sự

Tác giả:

34974 500

Quân Ngôn tỉnh lại sau một lần hôn mê sâu với năng lực nghịch thiên, đó là tuỳ ý đánh tráo sự thật, thôi miên bất kỳ ai chỉ bằng một câu nói. Mà hắn, không cầu tiền, không cầu quyền, chỉ cầu tiểu mỹ nhân. Bình phàm biến thái (?) phúc hắc công x Nhút nhát(nhưng không nhược) song tính tiểu mỹ nhân thụ Công có chút tra nhẹ, thụ tương đối quật cường. Cảnh báo: Thụ có ngực, sư sinh play, loạn luân play, exhibitionism, voyeurism, ngôn từ thô tục trần trụi, mức độ thô tục tuỳ tâm trạng ._. Dự kiến chính văn 1x1, phiên ngoại 3P/NP, chưa chốt 😀