Betrayal1988
[ĐM] Two

[ĐM] Two

Tác giả:

23682 3860

Tác giả: W Tòng Tinh Nhân vật chính: Xà Cương (công) × Đằng Cận (thụ) Tag: Có H, 1v1, HE Độ dài: 31 chương

[ĐM] Không khiết

[ĐM] Không khiết

Tác giả:

8516 759

Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Trần Thúc x Giang Tiểu Nhạc (Đứng đường bán thân thụ x Chó hoang lang thang công) Tag: Thụ không khiết, hơi dưỡng thành, niên hạ, trước ngược sau ngọt, 1v1, HE

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta

Tác giả:

893423 84263

Mộ Dung Diễn chết, thủ hạ kể rằng ngày nào người trong lòng hắn cũng đến trước mộ hắn khóc lóc. Hắn kích động vụng trộm đi xem thử, kết quả phát hiện người trong lòng không hề khóc, chỉ yên lặng đứng trước mộ. Hắn ấm ức nên dịch dung đi dò xét người trong lòng. Mộ Dung Diễn: Ngươi ngày nào cũng đến thăm hắn, có phải vì nhớ hắn không? Người trong lòng: Ta đến xem cỏ trên mộ hắn cao bao nhiêu thôi. Mộ Dung Diễn: ......

[3P] Nhật ký thuần dưỡng chó con

[3P] Nhật ký thuần dưỡng chó con

Tác giả:

99976 10779

Tác giả: W Tòng Tinh/Tống Nê Nhất Điều Ngư Tag: 3P, không có tam quan, HE

[ĐM] Vợ mình mình nuôi

[ĐM] Vợ mình mình nuôi

Tác giả:

624222 69180

Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Khương Nghi X Lục Lê (Búp bê x Chó điên có tính chiếm hữu cực cao) Tag: Hào môn thế gia, trúc mã trúc mã, điềm văn, vườn trường, 1v1, HE

[ĐM] Tiên sinh nằm vùng

[ĐM] Tiên sinh nằm vùng

Tác giả:

25866 2714

Tác giả: Giải Phong Lưu Ảnh bìa: Cynthia Nhân vật chính: Thẩm Lan X Lâm Uyên Dương (Cảnh sát nằm vùng công x Hắc đạo thụ) Tag: Niên hạ, xã hội đen, ngọt sủng, 1v1, HE Giả bộ mình không phải gián điệp nằm vùng • Công x Giả bộ không biết cậu là gián điệp hắc đạo • Thụ

[ĐM] Tinh Viên

[ĐM] Tinh Viên

Tác giả:

9900 1330

Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Siêu sao hết thời A x Diễn viên hài vô danh O Tag: ABO, ngọt sủng, 1v1, HE Độ dài: 43 chương ngắn

[ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôi

[ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôi

Tác giả:

29375 3988

Hán Việt: Sơ Luyến Đối Tượng Cầu Bao Dưỡng Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Lục Nam Châu X Diệp Nhiên Tag: Hài, gương vỡ lại lành, 1v1, HE

[ĐM] Sau khi trúng cổ

[ĐM] Sau khi trúng cổ

Tác giả:

15018 1728

Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE

[ĐM] Sau khi xuyên sách tôi có con với vai ác

[ĐM] Sau khi xuyên sách tôi có con với vai ác

Tác giả:

1820 407

Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Nhân vật chính: Dư Niên X Hạ Hành Khuyết Tag: Xuyên thư, sinh con, hào môn thế gia, điềm văn, vô não, 1v1, HE Độ dài: 34 chương