Babyngungo
Ly ca

Ly ca

Tác giả:

309 28

http://moshangxi946.lofter.com/post/30cc7dbb_2b8957557 CP: Điên phê Cơ & Bệnh kiều Tiện Tiện

Hộ một đời vô ưu

Hộ một đời vô ưu

Tác giả:

2207 195

http://ruoguiqiyouqi.lofter.com/post/31a5f691_2b5d7089c Đại ca trọng sinh, Lam gia tiện

Làn da khao khát chứng

Làn da khao khát chứng

Tác giả:

580 72

http://kuiliu25443.lofter.com/post/31cd355a_2b88f1e96

Cô Tô bá vương dưỡng thành nhớ

Cô Tô bá vương dưỡng thành nhớ

Tác giả:

1080 86

http://shihu-yao.lofter.com/post/31ced621_2b79a0880 Thời gian tuyến: Lam Vong Cơ hạ bãi tha khi CP: Vong Tiện, Hi Tình Thích nhất Lam gia, tiếp theo Nhiếp gia, không mừng Kim Giang Cự OOC, lôi giả chớ nhập!

ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ 2

ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ 2

Tác giả:

15534 764

Đồng nhân về vong tiện

Đường thượng xuân huyên tuyết đầy đầu

Đường thượng xuân huyên tuyết đầy đầu

Tác giả:

998 114

yizhutingquan.lofter.com Lam hoán, lam trạm từ thủy, lam nguyện từ tâm. Dưới tư thiết: Lam thị bài bối "Thần nhân thủy tâm thủ" ( lấy tự nguyên chẩn 《 nói kiếm 》 thơ: "U chất ngục trung chôn, thần nhân thủy tâm thủ." ) Thanh hành quân: Lam nhậm ( đảm đương hoặc thừa nhận ), tự tự bình ( lấy tự thích chính giác 《 tụng cổ một trăm tắc 》 thơ: "Nhậm đoản nhậm trường hưu cắt chuế, tùy cao tùy hạ tự bình cầm. Gia môn phong kiệm lâm thời dùng, đồng ruộng cuộc sống an nhàn tản bộ di. Ba mươi năm đi trước chân sự, rõ ràng cô phụ một đôi mi." ) Lam Khải Nhân: Lam phó ( phó thác, giao phó. ) Thiếu uyên: Thanh hành quân, Lam Khải Nhân sư phụ.

Sa điêu cơ

Sa điêu cơ

Tác giả:

6284 720

http://dajingjing90484.lofter.com/post/4bca1516_2b77ab5fb Tên khác: Sa điêu chi thần OOC x3

Cưỡng chế thổ lộ hệ thống

Cưỡng chế thổ lộ hệ thống

Tác giả:

1657 238

http://ruocao45075.lofter.com/post/31c81047_2b7f6934e

Như thế nào câu dẫn Lam Vong Cơ

Như thế nào câu dẫn Lam Vong Cơ

Tác giả:

1336 170

http://dajingjing90484.lofter.com/post/4bca1516_2b879b0ec

Lam cha chiến đấu tiểu áo bông

Lam cha chiến đấu tiểu áo bông

Tác giả:

625 52

http://yebo498690.lofter.com/post/4c7eb110_2b6630b6c Cảnh cáo: Tác giả hành văn khá loạn, nếu không thích có thể bỏ qua !!!! Đại khái, con gái của Vong Tiện - Lam Tinh Duyệt trở về quá khứ cứu vớt phụ thân và cha (?) Ý nghĩa tên của con gái Vong Tiện Lam Tinh Duyệt - Giống như ngôi sao nhỏ, vẫn luôn lấp lánh, cả đời vui vẻ vui sướng