ThaurantLaurie
Ngồi xuống uống trà

Ngồi xuống uống trà

Tác giả:

170 29

Một chút ngẫu hứng cho buổi trà chiều.

Stray Kids Collection

Stray Kids Collection

Tác giả:

148 14

Tớ viết cho Trẻ Lạc.

Incorrect Epex

Incorrect Epex

Tác giả:

310 32

exaclty what the title says : : : original author: @hkseung original work: http://bitly.com.vn/kdgjuz trans: @thaurantlaurie trans đã có sự cho phép của tác giả gốc.

[Stray Kids] Lesrité

[Stray Kids] Lesrité

Tác giả:

634 54

Han Jisung bị làm sao thế? Mọi danh từ như Lesrité đều không có thật. Tất cả đều là hư cấu và do mình nghĩ ra.

[Minkeum] His eyes

[Minkeum] His eyes

Tác giả:

189 32

See how his eyes shine

[Ficlet/Minkeum] Chuyện người yêu
[Minkeum] That day

[Minkeum] That day

Tác giả:

107 18

À thì, thanh xuân như một tách trà ấy mà.

[Binsung] Nhớ thương người

[Binsung] Nhớ thương người

Tác giả:

192 30

Nhưng lần này, nó lạ lắm.

[Epex] Because I like you so much

[Epex] Because I like you so much

Tác giả:

95 19

Một thời thanh xuân tươi phơi phới. Đọc fic xin hãy đừng dùng não.

[Minkeum] Chè

[Minkeum] Chè

Tác giả:

50 9

- Đi ăn chè không em?