BangTrinh_3110
| Truy Nghi | nửa hồn trong đêm.

| Truy Nghi | nửa hồn trong đêm.

Tác giả:

146 3

Nửa hồn tôi chết trong đêm sương gió, nửa hồn còn lại theo gót em đến tận cuối chân trời.

[MĐTS] Uyển Nghi (Truy Nghi) - Trăng non khuyết bóng

[MĐTS] Uyển Nghi (Truy Nghi) - Trăng non khuyết bóng

Tác giả:

666 53

Truyện viết theo cp Uyển Nghi - Ôn Uyển × Lam Cảnh Nghi vì mình thích tính bi thương của cp này. Truyện viết theo những sự kiện quan trọng chính chứ không viết liên tiếp từng ngày từng ngày, nên bố cục sẽ được chia thành nhất, nhị, tam chứ không phải ngày này nối tiếp ngày kia. Ở trong truyện, Lam Cảnh Nghi đã lên nhậm chức tông chi chủ, lấy hiệu là Sảng Nhật Quân, Lam Tư Truy lấy hiệu là Nhược Tinh Quân, đây là hai cái tên đôi của bọn họ. Sau này Lam Tư Truy dựng lại Ôn thị, lấy lại tên Ôn Uyển, tự là Ôn Thế Lăng. Nhược Tinh Quân cùng Sảng Nhật Quân vào độ thập nhị tam (23) vừa tròn, huyết nhục Ôn thị của Nhược Tinh Quân lộ ra ngoài, vô cớ dấy lên một lời đồn kéo tiếng xấu tới Lam gia. Nhược Tinh Quân không còn cách nào, chỉ đành bái biệt rời đi, để lại mạt ngạch, tiên kiếm, trường bào ở chỗ cũ, duy chỉ giữ lấy dải ngọc bội là một nửa với Sảng Nhật Quân. Tin truyền ra ngoài rằng Nhược Tinh Quân làm phản, quy về nơi xưa lập lại Ôn thị. Sảng Nhật Quân không tin chạy tới muốn hỏi cho ra lẽ, nào ngờ Nhược Tinh Quân thay đổi bộ dạng, cải quy tên tự, gọi là Ôn Thế Lăng. Hai người mặt giáp mặt, Ôn Thế Lăng vô tâm bạc tình, Sảng Nhật Quân thẫn thờ chẳng tin. Nhưng chuyện phô trước mắt, hắn không cách nào phủ nhận, chỉ còn cách ngự kiếm quay về. Ái hận tình cừu dây dưa suốt bao năm, một đời này bọn họ tâm tư đều không thấu. ____ Source of art: http://anjingdekaishidoubi.lofter.com/post/1f2eaee6_1c630b38e Artist: http://anjingdekaishidoubi.lofter.com/